Istorija Srpskog analitičkog društva

Beogradski analitički krug – BAK, osnovan je 1991. godine kao udruženje akademski obrazovanih ljudi iz Srbije, zainteresovanih za Analitičku psihologiju Karla Gustava Junga. To je u Srbiji bila prva organizacija osnovana sa ciljem da delo K. G. Junga i njegovih sledbenika predstavi stručnoj i široj javnosti. BAK je član Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS-a).

U decembru 2001. godine, udruženje BAK stiče status razvojne grupe Međunarodnog udruženja za analitičku psihologiju (International Association for Analytical Psychology – IAAP), sa ciljem da analitički orijentisani psihoterapeuti, članovi Beogradskog analitičkog kruga, završe edukaciju za jungovske analitičare i postanu punopravni članovi IAAP-a.

Saradnja sa Međunarodnim udruženjem za analitičku psihologiju je intenzivirana 2003. godine, nakon organizovanja prvog međunarodnog skupa u zgradi Skupštine grada Beograda. Skupu je prisustvovao tadašnji predsednik IAAP-a, gospodin Marej Stajn (Murray Stein), kao i njegovi istaknuti članovi  Renos Papadopulus (Renos Papadopoulos) i Josip Pašić.

Status priznatih jungovskih analitičara IAAP-a u razvojnoj grupi su najpre stekli profesor Vladeta Jerotić i dr Velimir Popović. Obuku u okviru IAAP-a su nastavili i ostali članovi grupe, među kojima su jungovskim analitičarima najpre postali dr Jelena Sladojević Matić, dr Marijana Popović, dr Bojana Stamenković Rudić i dr Marko Vuković.

U oktobru 2007. godine, ustanovljeno je novo ime razvojne grupe – Srpsko analitičko društvo (SAD), odnosno Serbian Analytical Society (SAS). Osnovne informacije o društvu mogu se naći i na adresi veb-sajta IAAP-а: http://iaap.org/developing-groups-router-groups/serbia/.

Poslednjih trinaest godina, razvojna grupa se širila i trenutno broji sedamnaest članova, od kojih šestoro ima status priznatih jungovskih analitičara IAAP-a. Grupa ima priliku i veliko zadovoljstvo da, tokom kontinuiranog edukativnog rada, kroz različite forme aktivnosti – predavanja, radionice, grupne i individualne supervizije, diskusione grupe, sarađuje sa eminentnim članovima Međunarodnog udrženja za analitičku psihologiju.

Sa Srpskim analitičkim društvom sarađivali su priznati jungovski analitičari, od kojih su neki i danas gostujući predavači i supervizori u razvojnoj grupi: dr Marej Stajn (Murray Stein), dr Renos Papadopulus (Renos Papadopoulos), dr Meri Adenbruk (Mary Addenbrooke), dr Josip Pašić, dr Jan Viner (Jan Wiener), dr Anđela Koneli (Angela Connelly) i dr Jozef Magdič. Spisak eminentnih predavača sa kojima grupa sarađuje kontinuirano se uvećava veoma značajnim analitičarima i plodnim autorima u oblasti psihologije.

Osnovni ciljevi Srpskog analitičkog društva su sledeći:

· Proučavanje analitičke psihologije, dela Karla Gustava Junga i njegovih nastavljača, kritičko promišljanje njenih koncepata, praćenje njenog razvoja i primene u praksi.

· Upoznavanje javnosti sa teorijom i praksom analitičke psihologije i promovisanje njenih vrednosti i perspektiva.

· Omogućavanje zainteresovanim kolegama psiholozima i psihijatrima, kroz članstvo i određenu formu uvodnog treninga iz analitičke psihologije, uspešnog pohađanja i završetka edukacije za jungovske analitičare pri Međunarodnom udruženju za analitičku psihologiju.

· Povezivanje sa zainteresovanima za analitičku psihologiju kako u Srbiji, tako i u međunarodnim okvirima, razmena i negovanje znanja i inspiracije za dalji rad i saradnju.