Princip nediskriminacije

Princip nediskriminacije je stav definisan Etičkim kodeksom Srpskog analitičkog društva.

Kao što je predviđeno Etičkim kodeksom Srpskog analitičkog društva, od naših članova se očekuje da slede princip nediskriminacije na osnovu rase, vere, etničkog porekla, pola i seksualne orijentacije.

Ovakav profesionalni i lični stav se očekuje od svih redovnih, pridruženih i počasnih članova Udruženja u svim aktivnostima, počev od ličnih izjava, psihoterapijske prakse, članstva u profesionalnim udruženjima, programima obuke, javnim nastupima i događajima za profesionalnu i širu javnost.

Svako odstupanje od principa nediskriminacije povlači odgovornost člana Srpskog analitičkog društva i postupanje po protokolu definisanom Etičkim kodeksom našeg Udruženja.

Srpsko analitičko društvo se čvrsto protivi svakoj vrsti diskriminacijske prakse i ni na koji način nije povezano sa bilo kojom političkom organizacijom.