Razvojna grupa (DG IAAP)

Srpsko analitičko društvo je priznato od strane Međunarodne asocijacije za analitičku psihologiju kao jedina srpska Razvojna grupa (Developing Group IAAP). Kao takva, ona okuplja IAAP priznate analitičare (Individual members IAAP) i IAAP “rutere” (IAAP router), kolege koje su u procesu edukacije za jungovske analitičare.

Naša grupa održava živi kontakt  i veoma plodnu saradnju sa brojnim IAAP priznatim jungovskim analitičarima iz sveta.

https://iaap.org/developing-groups-router-groups/serbia/