Ruterski program

Krajem devedesetih godina prošlog veka, Međunarodna asocijacija za analitičku psihologiju (International Association for Analytical Psychology – IAAP) učinila je trening za jungovske analitičare dostupnim u zemljama u kojim ne postoji registrovan trening ili institut ove asocijacije.

Tako se kroz Ruter trening program edukuju kandidati za jungovskog analitičara (za rad sa odraslim pacijentima u setingu „jedan na jedan“) i obezbeđuje im se prilika za punopravno individualno članstvo u Međunarodnoj asocijaciji za analitičku psihologiju.

Srpsko analitičko društvo, u skladu sa standardima koje propisuje IAAP, realizuje pomenuti program aktivnim delovanjem Ruterske grupe. U kontinuiranom radu ove grupe realizuju se predavanja, seminari i supervizije domaćih i stranih analitičara. Pomenute edukativne aktivnosti u saradnji sa predsednikom SAD-a organizuje i koordinira predstavnik IAAP-a.

Predstavnik IAAP-a (liaison person) koji posreduje između Regionalnog odbora za Centralnu Evropu i Srpskog analitičkog društva je gospodin Martin Šmit, jungovski analitičar londonskog Društva za analitičku psihologiju (Martin Schmidt, SAP London).

Od svog osnivanja, Ruterska grupa je ostvarila saradnju sa mnogim jungovskim analitičarima iz celog sveta.