Princip nediskriminacije

Razvojna grupa (DG IAAP)

Srpsko analitičko društvo je jedina Razvojna grupa Međunarodne asocijacije za analitičku psihologiju koja funkcioniše u Srbiji.