O psihoterapiji

O psihoterapiji

“Psihoterapija predstavlja terapiju duše, a u isti mah i terapiju koja je rukovođena dušom.” (CW 16, § 212)