Analitička psihologija

Carel Gustav Jung - Citati

Život me je oduvek podsećao na biljku koja crpe život iz svog rizoma. Njen pravi život je nevidljiv, skriven u rizomu. Deo koji se nalazi iznad zemlje traje samo jedno leto. Tada uvene – i kao da nije nikada ni postojao, poput prolaznog proviđenja. 

Kada razmišljamo o neprekidnom razvitku i propadanju života i civilizacija, ne možemo da izbegnemo utisak krajnje ništavnosti. Pa, ipak, nikada nisam izgubio osećanje da nešto živi i traje ispod večnog toka. Ono što možemo da vidimo samo je prolazni cvet. Rizom je ono što ostaje.

Carl Gustav Jung “Sećanja, snovi, razmišljanja”

O nama

Edukacija

Prijava za edukaciju

Ukoliko ste zainteresovani za edukaciju iz analitičke psihologije popunite prijavu kako bismo vas dalje informisali o proceduri.