Spisak članova SAD

Ivana Radovanović Novaković

predsednik SAD

dipl. psiholog

geštalt psihoterapeut (SDPTS, EAGT)

IAAP router

ivana@recporec.com

 

 

Snežana Manojlović, dr sci med

zamenik predsednika SAD

spec. psihijatrije (UPS, SLD)

analitički orijentisani psihoterapeut  (SDPTS)

jungovski analitičar (IAAP IM)

sdmanojlovic@gmail.com

 

 

Bojana Stamenković Rudić

spec. psihijatrije

analitički orijentisani psihoterapeut, sistemski terapeut (SDPTS, EAP)

jungovski analitičar i supervizor (IAAP IM)

stamenkovicbojana@yahoo.com 

+381 (0) 64 2620788

 

 

Jelena Sladojević Matić

doktor psiholoških nauka

analitički orijentisani psihoterapeut (SDPTS)

jungovski analitičar i supervizor (IAAP IM)

jelenasladojevicmatic@yahoo.com

 

 

Georgije Vuletić 

doktor psiholoških nauka

master inženjer elektronike i telekomunikacija

analitički orijentisani psihoterapeut (SDPTS)

jungovski analitičar (IAAP IM)

georgije.vuletich@gmail.com

tel: +381 (0) 11 383 77 84

 

 

Marijana Popović

doktor psiholoških nauka

analitički orijentisani psihoterapeut (SDPTS)

jungovski analitičar i supervizor (IAAP IM)

popovic.marijana@ymail.com

 

 

Elisabetta Iberni

klinički psiholog

jungovski analitičar (IAAP IM)

 

 

Ljubica Zamurović Dunđerović 

spec. psihijatrije

magistar bioloških nauka

IAAP router

ljubicazamurovic@yahoo.com

 

 

Jelena Lukić

dipl. psiholog

IAAP router

jelenalukic2001@yahoo.com

 

 

Nadežda Nina Janaćković

profesor engleskog jezika i književnosti

kandidat za jungovskog analitičara na Jungovom Institutu u Cirihu

ninajana@hotmail.com

 

 

Marija Tucović

doktor medicine

IAAP router

marijabtucovic@gmail.com

 

 

Ana Jelić

dipl. psiholog, MA

IAAP router

anijelic@hotmail.com

 

 

Zorana Filipović

klinički psiholog

sistemski terapeut (SDPTS)

IAAP router

zorana.f22@gmail.com

 

 

Branislava Piper

dipl. psiholog, MA

IAAP router

branislavapiper@gmail.com

 

 

Tamara Bradić

dipl. psiholog, MA

IAAP router kandidat

dobrictamara@gmail.com

+ 381 (0) 694627846

 

 

Marija Vučićević 

dipl. psiholog, MA

IAAP router kandidat

pridruženi član Srpskog analitičkog društva

manja.vucicevic@gmail.com