Obaveštenje o edukaciji

Obaveštenje o edukaciji

Prva godina edukacije za analitički orijentisane psihoterapeute (jungovske orijentacije) počinje 17. oktobra 2020. godine. Prijave slati do 1. septembra 2020.